Judocus Pierre Lombaerts

Lid van de Hoge Raad sedert 31 januari 1987
Overleden op 26 januari 2021
De afscheidsviering had plaats in intieme kring.
Grootmeester Willy Segers stuurde volgend bericht aan de familie:

Beste Marie-José, Yo, Patrick en verdere familieleden,

Zelf heb ik Pierre al in de jaren zeventig ontmoet in de tijd van Het Provinciaal Toneelverbond van Vlaams-Brabant en Brussel. Menige keer vergaderden we (doorgaans) in Jette op zondag voormiddag. Zwaardere en minder zware thema’s kwamen aan bod en Pierre was dikwijls de man die de gemoederen bedaarde op zijn eigen manier en zo konden we ook steeds tot een consensus komen. En dan volgt natuurlijk de hele periode van de Orde van het Gulden Masker.  Opnieuw speelt Pierre daar een voortrekkersrol tot de ouderdom stilaan verbiedt dat Pierre nog erg actief kon zijn.

Mogen sterven op zo’n gezegende leeftijd is lang niet aan eenieder gegeven. Ik vind de tekst op de rouwbrief aan de kinderen en kleinkinderen treffend en gepast. In se komt het eropaan dat Pierre aanvaardt dat zijn passage hier voorbij is en dat hij aan ieder van jullie en ook aan ons en alle mensen die hem graag zagen een boodschap meegeeft van peis en vree, van moed en van berusting: een sereen en waardevol ‘amen’ en tot later, waar dan ook.

Sterven is inderdaad alle goede herinneringen nalaten aan zij die achterblijven, de erfenis van het leven. In het begin is er een groot gemis en droefheid, maar geleidelijk aan blijven alleen de goede herinneringen over en kijken we met dankbaarheid terug op zijn rijk gevulde leven.

Pierre heeft voor altijd een plaats in jullie en ons hart. We zijn dankbaar dat we hem gekend hebben.

Hij leeft voor altijd voort, zolang wij hem niet vergeten. 

Veel sterkte en moed,
namens de leden van de Hoge Raad en de Ridders van de Orde van het Gulden Masker

Willy Segers, Grootmeester