Jurgen Vandeweert

Toespraak van de Grootmeester
Geachte aanwezigheden, wij zijn hier vandaag bijeengekomen om op vraag van het bestuur, één van hun trouwe medewerkers in onze Orde op te nemen.
Nut en Vermaak
Deed aan Jurgen een uitstekende zaak
Hij is niet alleen de man van het woord
Dat is immers enkel belangrijk als keyboard
Zijn doeltselling is: na het woord volgt de daad
Enkel daar is iedereen mee gebaat
Alles begon bij de chiro
Daar ontdekte hij het plezier in de show
Amusement, ontspanning in groepsverband
Dat was ietsje naar zijn hand
De deur opende op een kier
Om te genieten van speelplezier
En spelen is hij blijven doen
Tot op heden, ten gevolge van toen
Later kreeg hij zin in regisseren
En liet hij de anderen defileren
Tegelijkertijd begon hij ook te musiceren
Dus woord, muziek en dans te associëren
Men spreekt terecht van een veelzijdig man
Dat is toch het minste wat men zeggen kan
Beste vriend doe zo voort
Als een waardig voorzitter aan stuurboord.
Beste Jurgen, het is mij oprecht een waar genoegen u hier vandaag te kunnen introniseren tot RIDDER in de Orde van het Gulden Masker. Ik was geenszins verwonderd toen uw bestuur u voordroeg om in onze Orde te worden opgenomen.
Uw integratie in onze ORDE, beste Jurgen, vormt een verlengstuk aan uw jarenlange inzet ter ondersteuning van het culturele leven.
Wij, met zijn allen, beseffen maar al te beste dat cultuur een belangrijke rol speelt in onze complexe samenleving. Bij ons zijn draagzaamheid, samenhorigheid en vriendschap geen loze begrippen. Wij, Orde van het Gulden Masker, hechten veel belang aan deze basisprincipes. Zij vormen de grondslag van een oprechte en blijvende vriendschap. U past trouwens volkomen in deze doelstelling. Ik ben er van overtuigd dat wij met zijn allen nog veel plezier zullen beleven aan onze samenwerking en dat het theaterleven er de nodige vruchten zal uit plukken.
Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waardoor onze vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt.
Beste vriend Jurgen, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.
Toespraak van de Griffier
Op 16 september 2015 ontvingen we van K.T. Nut en Vermaak dit uitgebreide dossier met de aanvraag tot Ridderschap van Jurgen Vandeweert.
Het Kapittel van de Orde (onze Algemene Vergadering) aanvaardde op 16 januari van dit jaar de kandidatuur. Dat gebeurde na positief advies van de Hoge Raad (ons Bestuur) op 6 oktober van vorig jaar.
Jurgen werd hier in Vilvoorde geboren in 1972. Hij wordt hiermee één van de jongste ridders.
Jurgen kreeg de toneelmicrobe te pakken in de Chiro en later in het college. Van onze betreurde collega Norbert Vissers kreeg hij in 1985 de eerste professionele richtlijnen. Enkele jaren later vinden we hem terug bij toneelgezelschappen als De Violier, Nut en Vermaak en Hoop op Oogst.
En dan gaat het snel: we vinden een regie-assistentie in 2000 en in 2001 al de regie van een zelfgeschreven stuk: ‘Als dromen waarheid worden’. En Jurgen maakte die dromen waar: vanaf 2003 werkte hij mee aan de herstart van K.T. Nut en Vermaak. Eerst als secretaris, vanaf 2008 als voorzitter.
Dat deze voorzitter is niet bang om zijn handen uit de mouwen te steken zullen andere sprekers wel uitleggen. Ook dat zijn wereld niet beperkt is tot zijn eigen kring: hij is bekend in de parochie, de Chiro, als toneelschrijver, als muzikant, als poppenspeler, en waarschijnlijk heeft hij nog een aantal verborgen talenten.
Ik kan – in naam van de Orde - alleen maar beamen wat het bestuur in dit dossier beweert: Jurgen is een vaandeldrager van het liefhebberstoneel, gepassioneerd, geëngageerd en getalenteerd. En bovendien iemand en met een mening.
Zulke mensen moeten geridderd worden.
We beginnen met de 175ste inwijding!
Toespraak van Johan Serkeyn, Schepen voor Burgerzaken, Cultuur en Feestelijkheden
Dames en Heren vrienden, waarde geïntroniseerde, beste Jurgen,
Bij deze gelegenheid beklemtoon ik de rol van jou en je vereniging - KT Nut en Vermaak - in ons Vilvoordse Cultuurbeleid en Cultuurlandschap.
Er zijn verschillende toneelvernigingen in verschillende Vilvoordse wijken actief aanwezig die zo’n 43.000 inwoners bereiken. De Vilvoordse Cultuurraad rekende uit dat er 3.850 leden zijn aangesloten bij die verenigingen, dit wil zeggen zo’n 3.000 unieke personen worden bereikt.
Gebruik dit nooit als evaluatiecriterium om het belang van je werking in te schatten. Veel belangrijker zijn hier de gemeenschapsvormende taak en, om het met een oud woord te zeggen, de tak van de volksontwikkeling.
Je creëert kansen tot ontmoeting en kansen om samen te creëren. Nog belangerijker is echter het proces dat je telkens weer met de ouderen en niet tevergeten ook de jongeren inzet om de 'worsteling met taal' aan te gaan. Begrijpen, uitdrukken, zegge, betekenis geven door middel van uitbeelding en acteervermogen.
Dit proces blijvend vorm geven is het belang van een toneelvereniging. Met ups en downs, misschien zelfs met niet steeds de evenredige artistieke kwaliteit, maar wel steeds met dezelfde inzet en hetzelfde engagement.
En het is daarop dat men vanhit het beleid wil inzetten en belonen en stimuleren!
Vernieuwing is daarbijuiteraard onontbeerlijk - qua stijl en qua leden - zeker ook bezig blijven mettaal en mensen en deze aanzetten tot het uitbeelden van verhalen en situaties uit het leven, daarom is KT Nut en Vermaak zo belangrijk.
En jij. Als instgator in dit proces, als motoivator van deelnemers aan dat proces - het samenbrengen en samenhouden van mensen om deze creatieve en artistieke prestaties steeds opnieuw te leveren - dat is jouw niet te onderschatten rol.
Om die reden is het ook belangrijk dat je dit GuldenMasker voortaan mag dragen. De Stad waardeert die inzet voor de Vlaamse Cultuur en de Nederlandse taal en dus voor de Vilvoordenaar enorm.
Toespraak van Marc Spolspoel, verantwoordelijke Decor bij KT Nut en Vermaak
Beste Jurgen, geachte Ridders in de Orde van het Gulden Masker, afgevaardigden van de stad Vilvoorde, dames en heren,
Ik ben fier, samen met iedereen van onze toneelkring Nut en Vermaak, jullie hier te mogen verwelkomen op deze, voor onze kring in ’t algemeen en voor Jurgen in het bijzonder, toch wel zeer speciale plechtigheid.
Niet iedere toneelking kan erop bogen 2 ridders in zijn rangen te tellen. Onze eerste wasNorbert Vissers, die ons veel te vroeg is ontvallen. Hij laat voor de kring een enomre leegte achter, als bestuurslid, als regisseuren niet in de laatste plaats als vriend. Dus, met het heengaan van Norbert zaten we zonder ridder en dat konden we niet zomaar laten gebeuren.
Wie zou Norbert opvolgen? De keuze was vlug gemaakt: als iemand recht had op deze eretitel was het Jurgen wel. Het waarom ligt voor de hand, maar een beetje uitleg is hier wel op zijn plaats.
Zoals alle verenigingen kende ook onze kring hoogten en laagten. Toen in het jaar 1996 en 1997 bijna iedereen zijn ontslag aanbod, betekende dit zo’n beetje de zwanezang van Nut en Vermaak. Slechts een handvol mensen hielden de waakvlam brandend. Gelukkig maar, want toen Jurgen mij op een avond erover aansprak om de kring terug op te starten stond ik volledig achter hem en omdat mijn zoon toen in het bestuur van de Jiekaa zat, kreeg hij ook steun uit die hoek. Hij stond dus niet alleen, hij begon eraan.
Een eerste vergadering werd belegd, alle eventueel geïnnteresseerden werden uitgenodigd en op 26 maart 2003 was het zover. Nut en Vermaak herrees uit zijn as. Wij hadden terug een spelerskern, een decorploeg, een bestuur met als nieuwe voorziitter Jan Lebesorg, en vele anderen die zich inzetten om er iets van te maken. Op 26 maart 20004, met de opvoering van De Heilige Hermandad maakte onze kring een méér dan geslaagde come-back. Dit dankzij de inzet vanvelen, maar vooral van de Jurgen.
Ondertussen zijn wij reeds 2016 en draait de kring op volle toeren. Jan Lebersorg werd als voorzitter vervangen door Jurgen. Hij leidt de kring met meesterlijke hand, soms wat dictatoriaal, maar het is de enige manier om zijn discipelen in bedwag te houden. ’t Is tenslotte tot Nut en Vermaak van iedereen.
Jurgen man, proficiat. Gij verdient dit meer dan wie ook. Wij zijn fier op u! Niet alleen voor uzelf maar ook omdat een beetje van die glans ook op ons afstraalt.
Beste Jurgen, geachte genodigden, tot hier zo’n beetje een kort - alles is relatief - overzicht over onze kring in ’t algemeen en onze Jurgen in het bijzonder. Ik dank u.
Dankwoord van Jurgen Vandeweert, voorzitter van KT Nut en Vermaak
Geachte confraters van de Orde van het Gulden Masker, leden van de Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak, collega toneelmakers, afgevaardigden van onze parochie, geachte Burgemeester, Schepen, vrienden en last but not least, beste familie,
Het is voor KT Nut en Vermaak en mij een hele eer om vandaag als Ridder te worden opgenomen in de Orde van het Gulden Masker. De reden waarom, is door vorige sprekers al menig maal genoemd en daarom zal ik dit niet meer herhalen. Toch een klein woordje van mijnentwege.
Om te beginnen, wil ik nog even stilstaan bij het heengaan van onze steun en toeverlaat. Norbert Vissers, een man die ondanks de tegenwerkingen die hij en onze vereniging van de kant van enkele soms ondervond, altijd trouw is gebleven aan de Kassei en Nut en Vermaak in het bijzonder. Mijn eerste regisseur, in het schooltheater Dramatische expressie, leerkracht geschiedenis en later collega theatermaker en vriend hier op de Kassei. Vorige zomer verloren wij onze mentor. Wij zijn echter zeker dat Norbert hierboven ergens met volle goesting weer aan het regisseren is.
Wij vinden het daarom zeer fijn dat we op onze voorbije productie en ook vanavond weer zijn Simonne en zoon Bart mochten ontvangen. Hopelijk een traditie die nog jaren mag doorgaan.
Toneel, niet zomaar een hobby. Een passie en liefde, misschien zelfseen godsdienst. Van godsdiensten wordt immers gezegd dat ze opium voor het volk zijn. Wel, toneel gelijkt in dat opzicht aan godsdienst. Eens je gebeten bent door demicrobe, raak je er niet meer vanaf. Het wordt een verslaving. Althans, voor velen. Ondanks de inspanningen, opofferingen en tijd die je erin steekt, kan je niet zonder. Eerst als acteur, daarna regisseur, schrijver, decorbouwer, techieker enz. Sinds 2004 eerst als secretarissen de laatste 8 jaar voorzitter. Niet altijd in even gemakkelijke omstandigheden. Het eerste jaar konden we door allerlei redenen op een tiental vaste waarden geen beroep doen. Verhuisd naar Antwerpen, chauffeur voor de kinderen, moeilijke uren op het werk, mensen die door de leeftijd afhaakten, sabbathjaar dat bij al 8 jaar duurt enz. Toch slaagden we erin om Nut en Vermaak niet alleen verder te zetten, maar ook een toekomst te bieden.
Als voorzitter heb ik veel bijgeleerd. Ook dat de beste stuurlui, zoals het spreekwoord zegt, meestal aan wal staan. Hedentendage ben ik echter een fier voorzitter. Een fantastische decor- en technische ploeg, een toffe bende acteurs en actrices met een aantal jeugdige elementen die niet moeten onderdoen voor de ouderen. Vele medewerkers achter de schermen en een trouw publiek.
Volstaat dit? Voor mij niet. Ik heb nog steeds honger naar meer. Voor mijn vereniging: nog meer medewerkers, hetzij als speler, technieker, noem maar op. Een groeiend publiek. Een jeugdafdeling. Meerdere grote producties per jaar. Dromen die ervoor zorgen dat je gemotiveerd verder werkt. Dromen, die hopelijk voor in een verre of korte toekomst uitkomen.
Wat buiten mijn vereniging valt, is meer steun aan het liefhebberstheater. Het kan in mijn ogen niet dat iedereen op zijn eilandje blijft zitten. Het verenigingsleven maakt moeilijke tijden door. Het is ook daarom, dat ik het als voorzitter zo belangrijk vind, om samen te werken met anderen. Dat kan op vele manieren. Als anderen eens een speler tekort hebben, telefoonnummers doorgeven. Decorstukken uitlenen, kledij. Ideeën uitwisselen. De toneelverenigingen moeten elkaar helpen, met elkaar praten, zo alleen kunnen we onze toekomst veilig stellen. Ook staan we sterker als we iets moeten verkrijgen of willen aankaarten bij de instanties, waar we mee geconfronteerd worden.
Samen het woord uitdragen, een cultuur die niet mag verloren gaan. Samen met onze minimaatschappij. Wat een toneelvereniging per slot van rekening is. Je vindt er allerlei mensen. Jong en oud, man en vrouw, actrice, schrijnwerker, tapper. Zoveel diversiteit die uiteindelijk samenkomt om één doel te bereiken. grenzen vervagen door die éne passie die we samen delen Toneel.
Een grote vriendengroep. Want dat is het belangrijkste in het liefhebberstoneel. Vriendschap. Als een groep goed samenhangt, is de stap naar het verhogen van het niveau niet zo groot. Een groep die goed draait, groeit. Iedereen sleurt de andere mee. De mensen tillen mekaar naar een hoger niveau.
Ik hoop het geluk te hebben dit nog vele jaren te mogen doen, samen met de fantastische ploeg dit KT Nut en Vermaak is. De erkenning komt dan ook alle mensen van onze vereniging toe. Zonder jullie heeft de functie van voorzitter geen reden tot bestaan. Ik wil dus in ieder geval onze leden bedanken. Er zijn veel mensen, aan wie we dank verschuldigd zijn: stad Vilvoorde, de parochie, bevriende verenigingen voor de samenwerking.
Om te eindigen wil ik even denken aan een nonkel van mij. Nonkel Werner, die me van kindsbeen af regelmatig meenam, wanneer hij in de buurt kwam spelen. Nonkel Werner speelde meer dan 40 jaar op semi-professionele basis poppentheater. De basis voor een andere interesse in een zijtak van het theater.
Om te eindigen nog een klein woord van dank voor mijn echte helden. Mijn vrouw en dochter voor het geduld en de steun. En ook mijn ouders die me de kans hebben gegeven met deze passie die toneel is, te mogen starten.
Genoeg serieuze praat voor vanavond.
Merci voor één van de mooiste hobby’s ter wereld.