Wim Mertens

Lid Hoge Raad sinds 25 januari 2020
Toespraak van de Grootmeester
Wij bevinden ons vandaag in het gastvrije Tienen. De meeste onder ons beschouwen het, ten onrechte, als de uithoek van de provincie Vlaams Brabant. Tienen is bij ons beter gekend voor zijn suikerraffinaderij. Maar Tienen is veel meer, Tienen is een bruisende stad met een sterk uitgewerkt cultureel beleid.
En, beste aanwezigen, onze kandidaat ridderWim Mertens, speelt ook hier een belangrijke rol.
Hij is namelijk cultuurfunctionaris van de stad. Zijn hobby loopt als het ware parallel met zijn beroepsbezigheid, of is het misschien omgekeerd.
Ik heb persoonlijk, het geluk en genoegen gehad, vanuit OPENDOEK, het overkoepelend orgaan van het amateurtheater, samen te werken met onze vriend Wim. En dit zowel vanuit zijn functie als cultuurfunctionaris, als deze van voorzitter van het Tiens Trac Theater. Deze samenwerking, was op zijn zachts uitgedrukt succesvol. Ik begrijp dus maar al te goed dat zijn toneelkring, hun voorzitter heeft voorgedragen, om opgenomen te worden in de Orde van het Gulden Masker.
Samen hebben jullie prachtige resultaten geboekt op het Provinciaal tornooi. Maar belangrijker is misschien wel het trouwe publiek dat jullie hebben opgebouwd. Want eerlijk gezegd, 1500 toeschouwers halen per produktie is niet aan iedere vereniging gegeven. Hiervoor is er een sterk uitgebalanceerd team nodig. En ja ook dat is hier voorhanden.
Wij, Orde van het Gulden Masker, zijn oprecht blij, mensen met dergelijk cureculum vitae en met deze positieve ingesteldheid te kunnen verwelkomen in ons midden.
Uw integratie in onze ORDE, beste Wim, is de bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“ niet verloren gaat, en de factor “KWALITEIT“ gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste vriend, is uw intronisatie tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“ met plezier te beleven, en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid.
Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADEUR” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder.
Toespraak van de Griffier
Het is de taak van de Griffier om uit te leggen op welke basis het Kapittel (dat is de Algemene Vergadering van onze Orde) op 29 september 2012 besloten heeft om je te Ridderen.
Ik zie je vandaag voor de tweede keer. Ik ken je dus niet persoonlijk. Wat ik van je weet, leerde ik uit dit dossier.
De Hoge Raad nam het grondig door en gaf op 11 juni 2012 een gunstig advies. Want dit is een deugdelijk dossier. Ik ga het niet voorlezen. Je hoeft niet bang te zijn.
Wim, als je uit het onderwijs komt en als je daar toneel speelde voor leerlingen en ouders, dan ben je goed begonnen. Als vader en broers ook al toneel speelden ben je zeer goed begonnen. En als je allereerste toneel stuk “Bemoeial” is, dan leg je fundamenten waarop je toneelgeschiedenis kan bouwen.
Je begon bij toneelkring Harlekino, overleefde daar minstens vijf naamsveranderingen en je stichtte dan je eigen kring, die ook al van naam veranderd is. Dat bewijst dat de toneelwereld blijft bewegen, en dat jij daarin ook niet stil staat.
Je speelde mee in 123 opvoeringen van 32 toneelstukken, je regisseerde 13 stukken die 50 keer werden opgevoerd, en dan is er nog een onuitputtelijke lijst van wagenspelen, kerstspelen, evocaties, luisterspelen en tv-series waar je bij betrokken was.
Je vergeet ook je eerste roeping niet, door leerlingen te begeleiden bij het ingangsexamen voor het Lemmensinstituut.
Van rechercheur Martins over Victor Emmanuel Chandebise, Slisse, François Bossemans, nonkel Rik tot Jomme Dox, je bracht honderden mensen aan het lachen.
En je bent nu 16 jaar een gewaardeerd voorzitter van een bloeiende toneelvereniging.
Dat is wat ik in je dossier lees. Je bezieling spreekt uit deze bundel. En dat je nooit regisseert in je eigen kring bewijst bovendien dat je een verstandig man bent.
Ik heb hier foto’s van je in allerlei kostuums en houdingen. Krantenknipsels en affiches. Ze belanden in het archief van de Ridders. En af en toe zullen ze met plezier bovengehaald worden: a ja, Wim Mertens!
Ik vat samen: er zijn meer dan voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen. Omdat je - zoals het in onze Ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.
Op jullie schitterende website vind ik – naast een volledig overzicht van jullie producties – links naar bijna 100 Vlaams-Brabantse toneelgezelschappen. Jullie staan echt midden in onze grote familie van toneelliefhebbers. Ik vulde het aanvraagformuliertje in om ook een link te zetten naar de website van onze Orde van het Gulden Masker. Maar waar gaan jullie die zetten?
Niet tussen de Vlaams-Brabantse toneelkringen, niet tussen de andere bevriende gezelschappen, niet tussen die van Tienen en omgeving, en tussen de sponsors passen we ook niet. Misschien wordt het wel een aparte pagina met een levensgrote foto van Wim Mertens als Ridder.
Beste Wim, ik hoop van harte dat je met het Tiens Trac Theater nog minstens twee keer 16 jaar even hoge toppen mag scheren.