deschrijvererik

Orde van het Gulden Masker

Brevet van Ridder

De Schrijver Erik

geboren in Sint-Agatha-Berchem op 22 december 1964

voorzitter van Toneelkring De Pieterman (Wemmel)

 

Beslissing van het Algemeen Kapittel van 1 februari 2014 - intronisatie op 17 mei 2014

 

 

 

intronisatie

17 mei 2014

 

Op zaterdag 17 mei 2014 introniseerden we Erik de Schrijver. We waren welkom in "Villa Beverbos".

 

Toespraak van Grootmeester Julien De Doncker

 

Anderen houden van theater

Bij sommigen primeert de kwaliteit

Anderen leggen de nadruk op de kwantiteit

Er zijn grote kinderen

Maar ook jonge volwassenen

Er zijn mensen die altijd zoeken

En anderen die alles vinden

Er zijn mensen die zich steeds vervelen

Anderen weten hun vrije tijd nuttig te besteden

Sommigen zijn social minded

Anderen gedragen zich als eenzaten

 

En ja, beste genodigden, het reflecteert onze hedendaagse samenleving. Belangrijk is natuurlijk overal de gulden middenweg te bewandelen. Alles begint met zijn vrije tijd nuttig te besteden, zonder er echter slaaf van te worden. Ik zou het durven samenvatten als volgt:

  • Menselijk contact onderhouden
  • Rekening houden met elkaar
  • Naar elkaar luisteren
  • Mekaar respecteren
  • Voldoende en tijdig communiceren


Als we zo ver kunnen komen dat dit alles is ingevuld, dan pas zijn wij sociaal goed bezig. Dit is dan de reële start om een vereniging uit te bouwen. Een vereniging die zich baseert op de vriendschap onder mekaar.

Wel, beste genodigden, onze vriend Erik, heeft dit goed begrepen. Onder vrienden hebben zij “ De Pieterman “ opgericht. En ik kan jullie verzekeren dat hun regio niet van de gemakkelijkste is. De franstalige invloed valt hier niet te onderschatten. En toch slaagde hij erin zijn mensen te motiveren en hun jaarlijkse toneelopvoeringen te verzekeren. Dit vergt veel inzet en doorzettingsvermogen. Proficiat Erik.

Ik kan dan ook best begrijpen dat zijn bestuur hem heeft voorgedragen om opgenomen te worden in de Orde van het Gulden Masker.

Uw integratie in onze ORDE, beste Erik, is de bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“ niet verloren gaat, en de factor “KWALITEIT“ gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste vriend, is uw intronisatie tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“ met plezier te beleven, en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid.

Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADEUR” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder.

Beste vriend Erik, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht

 

Toespraak van Griffier Roeland Vranken

Geachte genodigden,

Het is de taak van de Griffier om uit te leggen op welke basis het Kapittel (dat is de Algemene Vergadering van onze Orde)

op 1 februari van dit jaar besloten heeft om je in onze Orde op te nemen.

Ik zie je vandaag voor de eerste keer. Ik ken je dus niet persoonlijk.

Wat ik van je weet, leerde ik uit dit lijvige dossier.

De Hoge Raad nam het grondig door en gaf op 1 oktober vorig jaar een gunstig advies.

Want dit is niet alleen een dik, het is ook een deugdelijk dossier.

Ik ga het niet voorlezen. Je hoeft niet bang te zijn.

De naam van Erik e Schrijver komt voor in minstens 84 programmaboekjes.

Voor het eerst in 1977, je was 13 jaar, en je werd geregisseerd door Mimi Mennekens. Beter kan een toneelcarrière niet starten.

Je begon dus bij de Violiertjes in Jette met onze betreurde Ere-Grootmeester Jef Mennekens.

Hier in Wemmel was je 15 jaar bij Pokus Pats en daarna bij de Pieterman.

Je speelde tientallen rollen: soldaat, schildknaap en lakei, minstens twee keer kabouterkoning, boekhouder, pastoor en griffier, dokter, advocaat en professor, Pierlala en Petrucchio, Vicomte de Valmont en Cyrano de Bergerac, Ottavio en Henri Higgins... dat getuigt wel van veelzijdigheid.

Intussen ben je de huisproducer van het schooltoneel van het Sint-Pieterscollege. Leerlingen toneel laten spelen, wat is er mooier?

Je was ook teksthulp, rekwisiteur en regisseur, ontelbare keren was je verantwoordelijk voor drukwerk, decor en productie. Veelzijdigheid, ik zei het al.

Het mooie is dat je dit alles presteert in deze Vlaamse faciliteitengemeente. Dat je het niet schuwt om samen te werken met andere verenigingen.

Dat is wat ik in je dossier lees.

Je bezieling spreekt uit deze bundel.

Hij belandt in het archief van de Ridders.

Ik vat samen:

er zijn meer dan voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen.

Omdat je - zoals het in onze Ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant

en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.

Beste Erik,

ik hoop van harte dat we je naam nog eens in 84 toneelbrochures zullen tegenkomen.


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri