goyenfrans

Orde van het Gulden Masker

Brevet van Ridder

Goyen Frans

geboren in Hakendover op 23 oktober 1944

lid - acteur Koninklijke Kunstkring De Heidebloem (Tienen)

 

Beslissing van het Algemeen Kapittel van 28 januari 2017 - intronisatie op 6 oktober 2017

 

 

 

intronisatie

6 oktober 2017

 

Toespraak van Grootmeester Julien De Doncker

Beste Frans,

Geachte familieleden en vrienden van de gelauwerde,

Beste toneelliefhebbers,

Op de Plenaire Vergadering van het Algemeen Kapittel daterende 28 januari 2017 werd beslist de heer Frans Goyen in onze Orde op te nemen. Wij zijn dus nogmaals afgereisd naar onze suikerstad Tienen. Het begint ons hier echt te bevallen. Tienen is trouwens een stad die cultuur hoog in het vaandel draagt. Vele toneelgroepen maken hier de kust onveilig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier “ kandidaat ridders “ worden voorgedragen, hetgeen ons dan ook vrolijk stemt.

 

In januari heb ik persoonlijk Frans voor het eerst gezien

Het leek wel op een weerzien

Hij toonde zich vlot van tong en ongeneerd

Het gesprek verliep op wieltjes, goed gesmeerd

In het jaar 1968 startte hij met toneel

Theater werd voor hem substantieel

Alhoewel de druk van zijn intens beroep

Studeerde hij zijn rollen tussen de patatten en de soep

Niks was voor hem te veel

Voor theater liep hij in het gareel

Zijn voorkeur ging naar komische stukken

Daar kon hij het beste plezier uit plukken

Boef, doktoor, champetter, het maakte niet uit

Voor onze Frans, de jolige flapuit

Weg met de dagelijkse sleur

Geen gezanik, frustratie of gezeur

Toneel vermaakt, toneel heeft zin

Het is beleven van in het begin

Frans is ook niet echt groepsgebonden

Iedereen kon op hem rekenen, onomwonden

Doe zo maar voort, beste kameraad

Het bracht je uiteindelijk tot “ Ridder kandidaat “

 

Wel, beste Frans, het deed ons plezier dat de toneelkring “ De Heidebloem “, de zeer gewaardeerde toneelkring van onze overleden Ordegenoot, ridder Raymond Vanderoost, u heeft voorgedragen om te worden opgenomen in de Orde van het Gulden Masker . Uw integratie in onze ORDE vormt een verlengstuk voor uw jarenlange inzet ter ondersteuning van het culturele leven.

Wij, met zijn allen, beseffen maar al te beste dat cultuur een belangrijke rol speelt in onze complexe samenleving. Bij ons zijn verdraagzaamheid, samenhorigheid en vriendschap geen loze begrippen. Wij, hechten veel belang aan deze basisprincipes. Zij vormen de grondslag van een oprechte en blijvende vriendschap.

U past trouwens perfect in deze doelstelling. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij met zijn allen nog veel plezier zullen beleven aan deze samenwerking en dat het theaterleven er de nodige vruchten zal uit plukken. Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waardoor onze vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt.

Beste vriend Frans, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.


Toespraak van Griffier Roeland Vranken

Beste Frans,

Geachte genodigden,

De Algemene Vergadering van onze Orde, het Kapittel, besloot op 28 januari van dit jaar om de heer Frans Goyen in onze Orde op te nemen. De Hoge Raad nam dit aanvraagdossier grondig door en gaf op 16 november van vorig jaar een gunstig advies. In dit dossier leren we de toneelgeschiedenis van Frans kennen.

In 1968 werd hij door de toneelmicrobe gebeten. Hij was 24 en dat is 49 jaar geleden. In die tijd bestond er nog “mannentoneel” en de kaarten werden betaald in Belgische Frank.

Pas 14 jaar later, in 1982 werd een gemengd toneelgezelschap opgericht, hier in Hakendover: “De Korenbloem”. Frans hielp mee oprichten.

Van 1987 tot op vandaag is Frans aktief bij “De Heidebloem” in Tienen. En intussen stond hij ook op de planken bij “de Ster van Morgen” in Grimde, “het Wevers toneel” in Attenhove en “het Melderts toneel” (in Meldert, vermoed ik).

Hij deed mee aan 2 a 3 producties per jaar. Er wordt gefluisterd dat Frans meer dan 80 stuks op zijn naam heeft staan. Het is dus hoog tijd dat Frans opgenomen wordt in onze Orde: hij heeft - zoals het in onze Ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen”.

We beginnen met de 178ste inwijding!

Toespraak van André Moreau, Voorzitter van Toneelkring Koninklijke Kunstkring De Heidebloem

Geachte dames en heren,

Beste Toneelvrienden,

Frans Goyen begon zijn toneelloopbaan in 1974 bij de toneelkring De Korenbloem in Hakendover. Hij speelde inmiddels in een honderdtal toneelstukken.

Frans is een geboren toneelspeler. Het spelen op het toneel, het acteren zit hem in het bloed. Hij beperkt zich niet enkel tot het woord. Ook de mimiek, de expressie en de gebarentaal zijn hem eigen.

Meer an 40 jaar lang heeft hij onafgebroken getimmerd aan zijn toneelcarrière. Zijn gedrevenheid en passie waren zo groot dat hij vaak tijdens het landbouwwerk op zijn tractor zijn toneelrol inoefende.

Zijn toneeldroom werd gerealiseerd. Vanavond wordt Frans Goyen door de Hoge Raad tot ridder in deOrde van het Gulden Masker geslagen.

Namens de Koninklijke Kunstkring De Heidebloem en in mijn persoonlijke naam zeg ik: “Frans, dikke proficiat!”.


Dankwoord van Frans Goyen

Geachte Grootmeester, leden van de Hoge Raad, Ridders, Mevrouw de Burgemeester en/of meneer de Schepen, Voorzitters, bestuursleden, regisseurs en spelers, beste familieleden en vrienden,

Het is een hele eer om te mogen toetreden tot de orde van het Gulden Masker en ik dank hierbij het bestuur van de Koninklijke Kunstkring Heidebloem om mij voor te dragen en samen met het Wevers en het Melderts toneel mij te steunen en te helpen bij het inrichten van deze plechtige gebeurtenis. Ook de orde dank ik voor mijn Ridderschap.

Ik wil alle leden van deze drie verenigingen bedanken voor al het toneelplezier dat ik steeds weer opnieuw heb mogen beleven, want jullie hebben mij steeds weer die kansen gegeven. Ik wil al mijn medespelers en speelsters danken voor de fijne uren die wij samen mochten werken aan elke nieuwe productie. De mensen achter de schermen mag ik zeker ook niet vergeten want ook zij dragen steeds opnieuw hun steentje bij. Ook de mensen die er niet meer zijn zal ik nooit vergeten, aan hen bewaar ik warme herinneringen.

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri