vanginderachterlisette

Orde van het Gulden Masker

Brevet van Ridder

Van Ginderachter Lisette

geboren in Asse op 30 maart 1947

bestuurslid Volkstheater (Merchtem)

 

Beslissing van het Algemeen Kapittel van 1 februari 2014 - intronisatie op 20 juni 2014

 

 

 

intronisatie

20 juni 2014

 

Op vrijdag 20 juni 2014 waren we in het August de Boeck huis te Merchtem voor de intronisatie van Lisette Bécu-Van Ginderachter.

 

Toespraak van Grootmeester Julien De Doncker

Toneellessen in het onderwijs heeft niet uitsluitend tot doel acteurs of actrices te vormen. De vaardigheden van het acteren zijn veel complexer, ik zou zeggen universeel.

Zelfs als men geen acteur is:

  • Moet je dan nooit het publiek toespreken?
  • Is een goed getraind geheugen dan overbodig?
  • Is zelfzekerheid in het dagelijkse leven dan niet belangrijk?
  • Is communiceren en werken in groepsverband geen noodzaak?

 

Natuurlijk zijn al deze punten belangrijk. Gelukkiglijk

zijn er nog scholen die aan toneelinitiatie doen en de jeugd dus voorbereiden op het

werkelijke leven. De mythe alsof acteren is weggelegd voor fantasten of creatievellingen

zou moeten worden ontzenuwd.

Wel beste genodigden, we hebben hier iemand in ons midden die perfect geplaatst is om deze vragen te beantwoorden. Maar dat gaan wij natuurlijk niet doen, beste Lisette. Wij weten dat u als lerares toneelopleiding hebt gedoceerd. Hopelijk hebben velen de weg naar het THEATER gevonden en plukken wij met zijn allen de vruchten van uw inzet. Wij weten ook dat jij graag met teksten werkt, hetzij als acteur, regisseur of auteur.

Wij begrijpen dan ook waarom het bestuur van het Merchtems Volkstheater u heeft voorgedragen om in onze Orde te worden opgenomen

Uw integratie in onze ORDE, beste Lisette, is de bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dathet kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“ niet verloren gaat, en de factor KWALITEIT“ gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste Lisette, is uw

intronisatie tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“ met plezier te beleven, en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid.

Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADRICE” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder.

 

Toespraak van Griffier Roeland Vranken

De Algemene Vergadering van onze Orde , het Kapittel,

besloot op 1 februari van dit jaar om mevrouw Diane Mertens in onze Orde op te nemen.

Als secretaris, Griffier, is het mijn taak om uit te leggen op welke basis deze beslissing werd genomen.

Het bestuur, de Hoge Raad, nam het aanvraagdossier grondig door en gaf op 1 oktober vorig jaar een gunstig advies.

In dit dossier leren we dat Lisette Bécu-Van Ginderachter een geboren onderwijzeres is, en dat ook zal blijven.

In de tijd dat Lisette gediplomeerd werd, studeerden er nog échte onderwijzeressen af. Ze waren niet alleen degelijk opgeleid, ze hàdden het ook, ze waren er voor geboren, anders haalden ze het niet.

Het is dus niet te verwonderen dat ze van in het begin van haar carrière zelf teksten en gedichten schreef voor haar lessen en dat ze de kinderen stimuleerde om hetzelfde te doen, dat ze elk jaar toneelstukken schreef en regisseerde voor de hele school (soms deden er tot 270 leerlingen mee!), dat ze de kinderen de liefde voor onze taal bijbracht.

Vanaf 1975 stortte ze zich in de wereld van het amateurtoneel. Eerst bij "Tijl en Nele", later in "'t Merchtems Volkstheater".

Eerst als actrice, later als regisseur.

En ze schreef - ik moet zeggen "schrijft" - toneelstukken.

Eerst voor haar school, later voor haar kring.

Volavondstukken, maar ook korte, opvoedkundige pareltjes over valpreventie , sluikstorten of dementie.

En altijd komt er humor aan te pas, van in 't Gemaintenhois tot in 't Fritkot.

Beste Lisette, eens onderwijzeres, altijd onderwijzeres!

We vinden in je dossier voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen.

Omdat je - zoals het in onze Ordonnantiën staat –

“buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant

en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.

Ik hoop van harte dat je Ridderschap een meerwaarde betekent voor jezelf, voor 't Merchtems Volkstheater en voor onze Orde.

 

rust in vrede

7 september 2016

 

Wij vernamen het onverwachte heengaan van Guido Becu, echtgenoot van Ridder Lisette Van Ginderachter, op 7 september 2016.

In naam van de Orde bieden wij Lisette, alsook haar dierbare familie, onze oprechte blijken van innige deelneming aan. rouwbrief Guido Becu

Afscheidsrede van Grootmeester Julien De Doncker

Wij, Orde van het Gulden Masker, hebben het plotseling overlijden van uw dierbare echtgenoot en vader in goede orde ontvangen. Het heeft ons diep geraakt. Guido was immers ook voor ons een begripvol en zachtmoedig persoon. Een man met uitstraling. Een voorbeeld voor vele anderen. Wij bieden jullie dan ook onze oprechte blijken van innige deelneming aan. Als Grootmeester, wens ik dit afscheid te verwoorden aan de hand van een stukje poëzie dat ik speciaal ter dezer gelegenheid heb geschreven:

Afscheid nemen doet altijd pijn

Zo als vroeger zal het nooit meer zijn

Guido was een man van weinig woorden

Het waren daden die hem bekoorden

Hij was een man waarop je kon bouwen

Daarom gaf ’t Merchtems Volkstheater hem zo veel vertrouwen

Steeds stond hij paraat

Met weinig woorden, maar veel daad

We zullen hem met zijn allen missen

Maar nooit zullen wij hem uit onze gedachte wissen

Beetje bij beetje heeft hij jullie los gelaten

Hij kon nog moeilijk zijn gevoelens bepraten

En zo is hij stilaan heen gegaan

Met veel te veel pijn, heb ik verstaan

Die laatste blik, die stilte, deed toch zo zeer

Het vechten hielp niet meer

Vriend Guido, rust nu in vrede

Beste Lisette & kinderen, moed en sterkte willen wij jullie geven

Om zonder jullie dierbare echtgenoot, vader verder te leven.

 

toneelbezoek

21 oktober 2016

 

 


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri