verschuerenrita

Orde van het Gulden Masker

Brevet van Ridder

Verschueren Rita

geboren in Mechelen op 13 juli 1960

voorzitter K.T. De Morgenster (Boortmeerbeek)

 

Beslissing van het Algemeen Kapittel van 28 januari 2017 - intronisatie op 3 juni 2017

 

 

 

intronisatie

3 juni 2017

 

Toespraak van Grootmeester Julien De Doncker

Beste Rita,

Geachte familieleden en vrienden van de gelauwerde

Beste toneelliefhebbers, sympathisanten

Geachte aanwezigen,

wij hebben vandaag de eer en het genoegen, een dame op te nemen in de Orde van het Gulden Masker. Een dame die

bezeten is door de toneelmicrobe. Een dame, die een uitdrukkelijke keuze heeft gemaakt in haar vrijetijdsbesteding, namelijk, “ THEATERBELEVENIS “

 

Rita Verschueren,

Een dame met allure

Ik leerde haar kennen bij Opendoek

Zij was een teamgenoot van Ger Debroeck

Twee toffe madammen in ons team

Vergaderingen waren om naar uit te zien

En oprecht, we werden gesoigneerd

Maar hun tussenkomsten waren gefundeerd

Af en toe was het lachen geblazen

Als den Hugo ons met een mopje kwam verbazen

Want een lach, een traan, daar is het om te doen

Was het bij Opendoek, De Morgenster of De Pioen

Cultuur verscherpt immers onze creativiteit

En is eigen aan iedere tijd

Gaat het nu over muziek, dans of toneel

Het vormt sowieso een mooi geheel

En ons Rita is echt gefascineerd

Door alles wat op de scene wordt gecreërd

En van Marc krijgt zij carte- blanche

De echtgenoot met veel patience

Maar Rita blijf gerust verder doen

Want De Morgenster, heeft u echt vandoen

 

Beste Rita, het is mij oprecht een waar genoegen u hier vandaag te kunnen introniseren tot RIDDER in de Orde van het Gulden Masker. Ik was geenszins verwonderd toen uw bestuur u voordroeg om in onze Orde te worden opgenomen. Voor mij klonk het als vanzelfsprekend. Wij beschouwen uw integratie in onze Orde als een verlengstuk voor uw jarenlange inzet voor het Culturele leven.

Wij, met zijn allen, beseffen maar al te beste dat cultuur een belangrijke rol speelt in onze complexe samenleving. Bij ons zijn draagzaamheid, samenhorigheid en vriendschap geen loze begrippen. Wij, Orde van het Gulden Masker, hechten veel belang aan deze basisprincipes. Zij vormen de grondslag van een oprechte en blijvende vriendschap. U past trouwens volkomen in deze doelstelling. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij met zijn allen nog veel plezier zullen beleven aan onze samenwerking en dat het theaterleven er de nodige vruchten zal uit plukken.

Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waardoor onze vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt.

Beste Rita, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.

 

Toespraak van Griffier Roeland Vranken

Geachte genodigden,

In september 2016 ontvingen we van de Koninlijke Toneelkring De Morgenster dit dossier met de aanvraag tot Ridderschap van Rita Verschueren.

De Hoge Raad (ons bestuur) onderzocht het grondig, keek na of alle voorwaarden waren vervuld en besliste op 16 november vorig jaar dat de kandidatuur kon worden voorgelegd aan het Kapittel.

Dat Kapittel van de Orde (onze Algemene Vergadering) kwam bijeen op 28 januari 2017 en aanvaardde de kandidatuur met algemeenheid van stemmen.

De Orde is blij dat we eindelijk weer eens een dame tot Ridder kunnen slaan. Van de 53 actieve Ridders wordt Rita de 11de vrouw. Ik hoop dat ze haar mannetje zal staan!

Het dossier bewijst dat Rita het Ridderschap verdient. Op haar 34ste stond ze voor het eerst op de planken in “Oud Speelgoed”. En sindsdien is ze er niet meer weg te slaan. Ze was niet alleen bijna elk jaar te zien bij ‘De Morgenster’, ook bij ‘De Moedertaal’ in Mechelen en ‘Hojapa’ in Wilsele-Putkapel speelde ze mee in volavond- en kinderstukken, eenakters en wagenspelen.

Voor acteurs is het belangrijk dat ze zich bijscholen. En dat deed Rita: ze volgde verschillende cursussen grime, taal, dictie en beweging.

Ze is ook niet bang om verantwoordelijkheid op te nemen. In 1998 kwam ze bij het bestuur en in 2011 werd ze voorzitster van ‘De Morgenster’. Ook in Open Doek laat Rita zich horen.

De Orde gaat dan ook graag in op de vraag van onze Grootkanselier, Hugo Janssens, om Rita op te ridderen.

We beginnen aan de 176ste inwijding!

 

Toespraak van Hugo Janssens, Grootkanselier van de Orde van het Gulden Masker

Geachte Heer Burgemeester,

Waarde Ordegenoten,

Geachte genodigden,

Als erevoorzitter van de Koninklijke Toneelkring De Morgenster heb ik de eer en het genoegen onze voorzitter Rita Verschueren voor te stellen.

Ik herinner me nog de eerste toneelproducties van haar bij De Morgenster in 1994. Een kleine rol in het stuk OUD SPEELGOED, merrvouw Carola.

De toneelmicrobe was geboren en sindsdien speelde ze op 1 of 2 keer na, telkens mee in de producties van de Morgenster. Om er enkele te noemen: Oud Speelgoed – De jacht is open – Drinken de goden Duvel – Fun.erarium – Flikken in verwachting Fondue Bourguignonne – Als mijn zuster dat moest weten – 3x Kerstmis …

Tussendoor deed ze nog mee aan het éénakterfestival dat toen plaats vond in Heverlee (Leuven), alsook enkele Wagenspelen, die werden opgevoerd tijdens de rommelmarkt in Boortmeerbeek. Nog elk jaar, tijdens de cultuurmarkt van de gemeente, staat ze met een toneeldelegatie paraat met kindergrim – fotoshoots e.d. Ook in andere gezelschappen stond ze op de planken, meer bepaald bij:

  • DE MOEDERTAAL in Mechelen, waar ze in 2 volavondstukken meespeelde: Gouwe Handjes en Café den Bloemekee. ook in enkele kinderstukken: Koning Langneus – De Koning die zijn stem kwijt was – Met heksen naar school – lekker vies
  • HOJAPA in Winksele (Putkapel), waar ze mee speelde in: Oscar – God neemt een dagje vrij – The rose Garden, en laatst nog Het geluid van de chinezen

Ook achter de schermen is Rita zeer aktief, zo volgde ze verschillende Grimecursussen bij Open Doek en privé bij Paul Pollet, Die kennis kwam goed van pas bij de kinderstukken bij het TDM, waar ze de grime deed bij verschillende personages, Ook werden kursussen zoals : Taal – Dictie-Beweging – e.d. ingericht door Open Doek , door haar gevolgd. Rita was ook verschillende jaren lid van de POR en nog steeds lid van de ROR van Open Doek.

In 1998 werd ze bestuurslid van De Morgenster en volgde in 2011 mezelf op als voorzitter. Ik had geen betere voorzitter als vervanger kunnen kiezen en tot op heden is ze de voortrekster en de spirit van onze toneelkring, bijgestaan weliswaar door de andere bestuursleden.

Zoals velen onder ons weten, dat het zonder het gedoog van de thuisblijvende echtgenoot, niet opportuun is om naar de vele repetities, vergaderingen en optredens te gaan, wil ik hier dan ook haar echtgenoot Marc Van den Berghe, even in de bloemekens zetten, voor zijn geduld en zeker ook voor zijn acktieve rol als technicus van de toneelkring. Bedankt, Marc.

Ten slotte is Rita ook in het buuitenland gekend. Ja zeker, zij speelde in het Nederlandse Valkenburg bij Maastricht een ganse dag Barones Josephina in het Château St. Gerlache. En binnenkort gaat zij voor de tweede keer Sprookjeskoningin spelen op het Kasteel d’Ursel in Hingene. U ziet, geachte genodigden, dat Rita reeds verschillende adellijke rollen vertolkte.

Om al deze redenen weet ik dat Rita een volwaardig Ridder zal zijn en heb ik haar dan ook voorgesteld aan de Voltallige Raad om haar op te nemen in de “ORDE VAN HET GULDEN MASKER”, (wat ondertussen gebeurd is).

Nog eens nen dikke proficiat Rita en ik wens U, in naam van de ganse Toneelkring nog vele jaren toneelplezier,

Ik dank U,

Hugo Janssens,

Grootkanselier van de Orde van het Gulden Masker

Erevoorzitter van de Kon.Toneelkring De Morgenster

 

Toespraak van Rita Verschueren

Geachte aanwezigen,

Het is een hele eer om te mogen toetreden tot de orde van het Gulden Masker en ik dank dan ook alle mensen van De Morgenster, en vooral mijn medebestuursleden, om mij voor te dragen en voor hun steun en werk bij het inrichten van deze plechtige gebeurtenis.

De Koninklijke Toneelkring De Morgenster en haar leden liggen mij nauw aan het hart. Niettegenstaande ik soms al eens een zijsprongetje maak naar TDM of HOJAPA is DE MORGENSTER mijn vaste stek. We zijn een toffe groep mensen die houden van theater in al zijn facetten en ook daarnaast samen een fijne vriendenkring vormen.

Natuurlijk mag ik zeker niet vergeten Marc, mijn echtgenoot, te danken voor het geduld dat hij aan de dag moet leggen ten tijde van repetities en voorstellingen, het is heel fijn om samen dezelfde hobby te hebben maar soms komt men hierdoor al wel eens in de clinch te liggen als de ene een ander idee heeft als de andere.

Ik wil jullie ook allemaal danken voor jullie aanwezigheid en ik hoop dat wij elkaar nog dikwijls mogen ontmoeten op een of ander theatergebeuren.


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri